EU REACH

EU REACH


2008'den günümüze REACH Yönetmeliği - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, (EC 1907/2006) ana uzmanlık alanımız olmuştur.
REACH ve CLP ile ilgili tüm faaliyetlerde teknik ve bilimsel alanlardan stratejik ve idari alanlara kadar nitelikli hizmetler sunmaktayız. Özellikle REACH için çok komplike maddeler olan organik boyalarda Avrupa’da lider danışmanlık firmasıyız. Her türlü kimyasal madde için risk değerlendirmesinden baş kayıt ettiren (Lead Dossier) dosyasının hazırlanmasına kadar uzun yıllara dayanan deneyimimizle hizmetinizdeyiz.

HİZMETLERİMİZ
 • Mevzuata ilişkin danışmanlık hizmetleri
 • Yasal danışmanlık
 • Kayıt stratejisi
 • Tam REACH Kayıt dosyası
  • Maddelerin aynılığı, analitik tanımlanması ve SIEF iletişimi
  • Inquiry (Sorgu dosyası hazırlanması ve sunulması)
  • Veri toplama ve değerlendirme
  • Veri boşluğu analizi
  • Entegre Test Stratejisi (ITS) ve veriden feragat (data waiving)
  • Toksikoloji ve eko-toksikoloji konularında danışmanlık
  • Yeni çalışmaların önerilmesi/programlanması ve izlenmesi
  • QSAR
  • IUCLID veri girişi
  • Tamlık kontrolleri (completeness checks)
  • Sınıflandırma ve etiketleme (C&L)
  • Risk Değerlendirmesi ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (CSA)
  • Kimyasal Güvenlik Raporları (CSR)
 • CLH dosyaları
 • Konsorsiyumlara ve/veya baş kayıt ettirenlere yönetim, sekreterlik ve lojistik destek
 • Genel SIEF iletişimi
 • Müşterilerin SIEF ve konsorsiyumlarda temsili
 • Üçüncü taraf temsilci servisi
 • Yetkili makamlarla iletişim
 • Kayıt sonrası destek ve danışmanlık