POLİMERLER

POLİMERLER


Polimerler günümüzde REACH Yönetmeliği’ne göre kayıt yükümlülüğünden muaftır (Madde 2, Paragraf 9). Ancak Yönetmelik metnine (Madde 138, Paragraf 2) göre polimerlerin kayıtlarını içerecek bir güncelleme zaten öngörülmektedir ve bununla ilgili olarak Komisyon 2022 yılı içinde bir teklif yayınlayacaktır. İlgili Yetkili Makamlar ve paydaşlar, polimerleri fiziksel-kimyasal özelliklerine ve/veya zararlılık sınıflarına göre gruplandırarak kayıt yükümlülüğüne tabi olacak polimerlerin belirlenmesi için gerekli kriterlerin tanımlanması üzerinde çalışmaktadırlar. Muaf tutulacak veya kayda dahil edilecek polimerler için birçok kriter konusunda anlaşmaya varmış bulunmaktadırlar. Bu sürecin kolay olmayacağı aşikardır. Ön kayıt ve müzakerelerin ilk aşamalarında, üretilen ve/veya ithal edilen polimerler hakkında elde edilmesi yıllar alabilecek derin bir analitik bilgiye sahip olunması gerekmektedir. Kendi maddeleriniz hakkında yeterli bilgi sahibi olmak, öncüler arasında yer alabilmek ve pazar ihtiyaçlarını rekabetçi bir şekilde karşılayabilmek için ilk adımdır. Kahlberg Danışmalık, sürecin ilk aşamasından başlayarak mevzuattan güncel bilgiler vererek, yeni gerekliliklerin uygulanması için en iyi stratejiyi seçmenize yardımcı olabilir.

HİZMETLERİMİZ

Uzun yıllara dayanan tecrübemizle sizlere aşağıdaki hizmetlerimizi sunmaktan memnuniyet duyarız:

  • Mevzuat güncellemeleri
  • Polimer portföyünün organizasyonu
  • Polimerin tanımlanması için yöntem ve laboratuvar belirlenmesi
  • Temel testler ve gerekli fiziksel-kimyasal özellikler için yöntem ve laboratuvar belirlenmesi
  • Kayıt stratejilerinin geliştirilmesi
  • Çalışma gruplarının oluşturulması ve yönetimi
  • Konsorsiyum kurulması ve yönetimi