BİYOSİDAL ÜRÜNLER

BİYOSİDAL ÜRÜNLER


Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (AB Yönetmeliği 528/2012 ve Türkiye 27449 sayılı yönetmelik) biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili riskleri değerlendirebilecek şekilde üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılmasına ve tescil edilmesine, piyasaya arz edilmesine, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve biyosidal ürünlerle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Yönetmelik, aktif maddelerin piyasaya sürülmesi sürecinde yer alan tüm paydaşların adil muamele görmesini sağlamaktadır.
Mümkün olan en iyi stratejiyi sunmak için uzman ekibimiz en son yasal gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. Müşterilerimize kayıt sürecinde verdiğimiz yüksek kaliteli bilimsel ve teknik destek ile yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmaktayız.

HİZMETLERİMİZ
 • Aktif maddelerin onaylanması
 • Biyosidal ürünlerin izni
 • AB yönetmeliği 95. Madde kapsamında uyumluluk
 • Etkili bir strateji için hedeflerin tanımı ve öncelik belirlemesi
 • Laboratuvar testlerinin yönetimi ve izlenmesi
 • IUCLID/R4BP
 • Veri boşluğu analizi
 • QSAR modelleme ve çapraz okuma yaklaşımı
 • Dosya hazırlama, başvuru süreci, kayıt öncesi ve sonrası danışmanlık
 • İnsan sağlığı ve çevresel risk değerlendirmesi
 • Yetkili merciler ile iletişim
 • Endokrin Bozucular için değerlendirme ve test stratejisi
 • İtalya 392/98 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Tıbbi ve Cerrahi Cihazların ruhsatlandırılması
 • Diğer AB üye ülkelerinde biyosidal ürünlerin ulusal mevzuata göre onaylanması
 • Diğer AB üye ülkelerinde karşılıklı tanınma
 • İngiltere’de Madde 95’te listelenme için başvuru
 • İngiltere’de biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması için başvuru