TÜRKİYE

TÜRKİYE


Konusunda uzman Türk profesyonellerimiz ile müşterilerimize KKDİK, SEA ve ilgili tüm alanlarda danışmalık hizmeti vermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ
 • Mevzuata ilişkin her türlü danışmanlık hizmetleri
 • Tek temsilcilik hizmeti
 • Sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama (SEA yönetmeliği 28848 ) bildirimleri
 • Ön-kayıt (Ön-MBDF)
 • Kayıt stratejisi belirlenmesi
 • Tam KKDİK Kayıt Dosyası Hizmetleri
  • Maddelerin aynılığı, analitik tanımlaması ve MBDF iletişimi
  • Veri toplama ve değerlendirme
  • Veri boşluğu analizi
  • Test Stratejisi belirlenmesi ve veriden feragat (data waiving)
  • Toksikoloji ve eko-toksikoloji konularında danışmanlık
  • Yeni çalışmaların önerilmesi / başlatılması ve izlenmesi
  • QSARs, Veri tahmini ve değerlendirmesi
  • Risk Değerlendirmesi ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
  • Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlanması ve KDU onayı
 • Konsorsiyum yönetimi ve Baş Kayıt Ettirenlere (Lead Registrant) yönetim, sekreterlik ve lojistik destek
 • Genel MBDF iletişimi
 • Şirketlerin MBDF ve konsorsiyumlarda temsili
 • Yetkili merciler ile iletişim
 • Kayıt Sonrası yardım ve danışmanlık
 • Ürün Güvenlik Bilgi Formu GBF (SDS/MSDS) hazırlanması/revizyonu ve onaylanması
 • Teknik ve bilimsel çeviriler