KOREA

KOREA


K-REACH olarak bilinen Kimyasal Maddelerin Kaydı ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik, Kore Çevre Bakanlığı (MoE) tarafından 1 Ocak 2015 tarihinde yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Daha sonra Yönetmelik revize edilmiş ve mevcut ve/veya yeni maddelerin yönetimi için bir yol haritasının tanımlanmasıyla ilgili değişiklikler 1 Ocak 2019 tarihinde uygulamaya koyulmuştur.

HİZMETLERİMİZ
 • K-REACH Tek Temsilcilik
 • Ön kayıt ve geç ön kayıt
 • Kayıt/bildirim stratejilerinin geliştirilmesi
 • Kayıt dosyasının hazırlanması ve sunulması
 • Risk değerlendirmesi raporunun hazırlanması ve sunulması
 • Polimer yönetimi, testi ve kaydı
 • Yeni maddelerin bildiriminin hazırlanması ve sunulması
 • Ürün bildirimi
 • Kayıt/bildirim durumunun takibi
 • Maddelerin ve/veya ürünlerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi
 • Güvenlik Bilgi Formlarının derlenmesi/kaydı
 • Toksik Kimyasallar Kontrol Yasası (TCCA)