BIRLEŞIK KRALLIK

BIRLEŞIK KRALLIK


31 Ocak 2020 itibarı ile İngiltere’nin AB’den ayrılması ile birlikte AB-İngiltere ilişkileri 31 Aralık 2020’de sona erecek olan bir geçiş dönemi içerisine girmiştir. Bu süreç boyunca AB kanunları uygulanmaya devam edecektir. Geçiş döneminin tamamlanması ile birlikte 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İngiltere’nin AB mevzuatının bir kopyası olan kendi kimyasal düzenlemeleri yürürlüğe girecektir.

HİZMETLERİMİZ
  • Tek Temsilcilik (OR) hizmeti - KAHLBERG Consulting UK
  • UK-REACH - Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması
  • GB-CLP - Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması
  • UK-Biosidal Ürünler Yönetmeliği - Biyosidal maddelerin ve ürünlerin ruhsatlandırılması
  • UK-PIC - Önceden bilgilendirilmiş onam (Prior Informed Consent)
  • UK-PPP - Pestisitler veya Bitki Koruma Ürünleri