KOZMETİK

KOZMETİK


Reg tarafından belirlenen gereklilikleri yerine getirmek için kozmetik endüstrisinde yer alan aktörlere eksiksiz yardım sunuyoruz. (EC) n. 1223/2009 ve sonraki uyarlamalar.

HİZMETLERİMİZ
  • Kozmetik Ürünler Yönetmeliği (CE) n. 1223/2009 için genel danışmanlık
  • Kozmetik içeriklerin REACH kaydı
  • Kozmetik hammaddelerin analitik tanımlanması ve karakterizasyonunda destek
  • Kozmetik içeriklerinin toksikolojik değerlendirilmesi (literatür araştırması, QSAR/in siliko bilgisi)
  • Kozmetik içeriklerinin toksikolojik değerlendirmesi için alternatif test stratejisinin geliştirilmesi
  • Toksikolojik çalışmaların incelenmesi
  • Ambalaj güvenliği değerlendirmesi
  • Kozmetik ürün ve Kozmetik Ürün Güvenlik Raporu (CPSR) bilgileri dahil olmak üzere, Kozmetik Ürün Yönetmeliği’nin (CE) n. 1223/2009 Madde 11 uyarınca Ürün Bilgi Dosyalarının (PIF) hazırlanması
  • Madde 13 uyarınca kozmetik ürünün CPNP bildirimi