KOZMETİK

KOZMETİK


Kozmetik sektöründe yer alan firmalara ilgili kanunlar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ
 • Genel danışmanlık
 • Etiketleme ve güvenlik bilgi formlarının değerlendirilmesi
 • Kozmetik içeriklerin REACH kaydı
 • Madde tanımlama analizi, test stratejisinin değerlendirilmesi, Konsorsiyumlar ve veri sahipleri ile iletişim, IUCLID Dosyalarının hazırlanması ve ECHA’ya sunulması
 • Kozmetik bileşenlerinin toksikolojik değerlendirilmesi
 • Mevcut verilerin veya mevcut literatürün değerlendirilmesi ve QSAR / in siliko değerlendirmesi
 • Toksikolojik değerlendirme için alternatif test stratejisinin geliştirilmesi
 • Test stratejisine ve ürün özelliklerine göre in vitro test tasarımı
 • Laboratuvar testlerinin yönetimi ve izlenmesi (in vitro)
 • En uygun laboratuvarın seçimi, çalışmaların programlanması ve sonuç raporunun kontrolü de dahil olmak üzere deneysel testlerin yönetimi ve izlenmesi
 • Ürün Bilgi Dosyalarının Üretimi (PIF)
 • EC 1223/2009 numaralı Kozmetik Yönetmeliği Madde 11 şartlarına dayanarak gerekli belgelerin oluşturulması ve doğrulanması
  Bölüm A - Kozmetik Ürün Güvenliği Bilgileri
  Bölüm B - Kozmetik Ürün Güvenliği Değerlendirmesi
 • Kozmetik Ürün Güvenliği Raporlarının (CPSR) hazırlanması
 • EC 1223/2009 numaralı Kozmetik Yönetmeliği Madde 10 ve Ek I şartlarına dayanarak gerekli belgenin hazırlanması ve doğrulanması
 • Kozmetik Ürün Bildirim Portalı (CPNP) kullanılarak bildirim yapılması
 • Kozmetik içeriklerin ve ürünlerin eko-toksik etkilerinin değerlendirmesi
 • Test stratejisine ve ürün özelliklerine göre ekotoksikolojik testlerin veya in siliko değerlendirmenin tasarlanması, yönetilmesi ve izlenmesi

ELENA CAMPAGNOLI
ALAN SORUMLUSU
ELENA CAMPAGNOLI
Regulatory Affairs Specialist

elena.campagnoli@kahlbergconsulting.com

Telefon +39 02 6700319