GIDA VE YEM

GIDA VE YEM


Tüm gıda ve yem katkı maddelerinin onay süreci boyunca şirketlere danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
Gıda katkı maddeleri (EC 1333/2008) ve yem katkı maddeleri (EC 1831/2003) hakkındaki Avrupa Yönetmelikleri ve ulusal yönetmelikler kapsamında yasal zorunluluklara uyumluluk ve yetkili merciler ile iletişim konularında danışmanlık sağlamaktayız.

HİZMETLERİMİZ
  • AB ve Türk mevzuat gereklilikleri
  • Tam onay ve yeniden onay müracaatları
  • Gıda ile temas eden materyallerin uygunluğunun değerlendirilmesi
  • Kabul Edilen Günlük Alım Miktarının (ADI) Hesaplanması ve Gıda Güvenliği Değerlendirmesi
  • Çalışanlar ve alt kullanıcılar için risk değerlendirmesi
  • Dosya stratejisi değerlendirmesi
  • Laboratuvar testlerinin yönetimi ve izlenmesi
  • Eş-sponsorluk ve konsorsiyum yönetimi
  • Dünya çapında gıda/yem katkı maddesi pazarlamasında destek
  • Paketleme uygunlukları