RUSYA VE AVRASYA

RUSYA VE AVRASYA


EAEU (Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan) üyesi olan üretici ve ithalatçıların, “Eurasia REACH” ya da “TR041” olarak adlandırılan TR.No.041/2017 Kimyasal Ürünlerin Güvenliğine İlişkin Teknik Yönetmelik gerekliliklerine uyum yükümlülükleri bulunmaktadır. EAEU dışı üreticiler, yasal yükümlülükleri yerine getirmek için yetkili bir temsilci atayabilirler. Bu Yönetmelik 2017 yılında onaylanmış olmakla birlikte 2022 yılında yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Eurasia REACH, şirketlerin kimyasallarının kayıtlarını EAEU’da yer alan bir üye ülkeye gönderimini şart koşmaktadır. Kayıt süreci kimyasalın yeni veya mevcut olması durumuna göre farklılık gösterecektir. Mevcut maddelere ayrı bir kayıt numarası verilecek ve yeni maddeler için ek bir bildirim prosedürü gerekli olacaktır.

HİZMETLERİMİZ
  • Eurasia REACH tek temsilcilik
  • Kayıt/bildirim stratejilerinin geliştirilmesi
  • Kayıt dosyalarının hazırlanması ve sunulması
  • Yeni madde bildirimlerinin hazırlanması ve sunulması
  • Kimyasal Envanter Listesindeki maddelerin listelenmesi
  • Kayıt/bildirim durumunun takibi
  • Maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi
  • Güvenlik Bilgi Formlarının derlenmesi/kaydı