FİTO (BİTKİSEL İÇERİKLİ ÜRÜNLER)

FİTO (BİTKİSEL İÇERİKLİ ÜRÜNLER)


Tarım biliminden kimyaya, insan toksikolojisi ve eko-toksikoloji gibi çok çeşitli bilimsel alanlarda uzmanlaşmış kadromuz ile bitki sağlığı ürünleri hakkında danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
Amacımız, müşterilerimizin kanuni ve bilimsel alanlardaki yenilikleri göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir maliyetlerle faaliyetlilerini devam ettirmelerini ve geliştirmelerini sağlayan yenilikçi çözümler üretmektir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KAPSAMINDA HİZMETLERİMİZ
Proje yönetimi hizmetleri
 • Hedeflerin belirlenmesi
 • Ön risk değerlendirmesi
 • Veri boşluğu analizi
 • Saha denemelerinin planlanması ve izlenmesi
 • Stratejik tavsiye
Saha ve laboratuvar çalışmalarının izlenmesi
 • Laboratuvar/saha denemeleri programları
 • Araştırma kuruluşunun (CRO) seçilmesinde ve iletişim sağlanmasında müşterilerimize destek
 • Laboratuvar testlerinin yönetimi ve izlenmesi
 • Laboratuvar/saha ziyaretleri
Teknik ve idari dosyaların detaylandırılması
 • Yeni ürün veya yenileme için dosya hazırlama (dRR – zonal dossier)
 • Veri toplama ve değerlendirme
 • İnsan sağlığı risk değerlendirmesi (EFSA, 2014 ve ulusal modeller)
 • Tüketici risk değerlendirmesi (PRIMo ve ulusal modeller)
 • Çevresel akıbet hesaplamaları
 • Fauna ve flora risk değerlendirmesi (Tier I ve Tier II, Ulusal risk azaltma önlemleri)
Karşılıklı Tanıma Başvurusu
Birincil ve ikincil kullanımlar için etiket değişikliği dosyaları
Yetkili merciler ile iletişim ve güncel durum takibi
Onay sonrası durum takibi
Ulusal ve Avrupa (EC 2003/2003 numaralı) gübre yönetmelikleri
 • Sınıflandırma ve etiketleme
 • Uygun kategoriye göre kayıt
 • Güncellenen yasal gerekliliklere uygunluk
“Bitki Direnci Geliştiricileri”, “Temel Maddeler” ve diğer yeni ürünler
 • Ürün incelemesi
 • En uygun kategorinin tanımlanması
 • Gerekirse, yeni bir kategorinin dahil edilmesi için başvuru
 • Yeni başvuru dosyasının işlenmesi
Saha denemeleri ve laboratuvar analizi
 • Ürünün incelemesi ve değerlendirilecek parametrelerin belirlenmesi
 • Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları (CRO) ve laboratuvarlarla iş birliği
 • Laboratuvar testlerinin yönetimi ve izlenmesi
Hukuki yardım ve danışmanlık
 • Ulusal ve/veya Avrupa standartlarına (EC 2003/2003) uyumluluk/uyumsuzluk konularında danışmanlık
 • Kurum denetimlerinde destek
Üretim tesislerinde denetim ve İtalyan Ulusal ve Avrupa gereksinimlerinin kontrolü
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili eğitim kursları